ดาวน์โหลด

a7c1ceb1563e3bacd9c76a14b2c7f8e2_1214368337

Image | Posted on by | Leave a comment

คุณค่าของการมีชีวิตอยู่

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ลดการบ้าน ลดวิชา ลดความเครียด ลดอำนาจครู…ยกระดับการศึกษาไทย?

ลดการบ้าน

ลดการบ้าน  ลดวิชา ลดความเครียด ลดอำนาจครู…ยกระดับการศึกษาไทย?

MThainews: เรื่องความเครียดของเด็กไทย ถูกนำมาเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึง ในเรื่องปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา

โดยไม่นานมานี้ การบูรณาการทางการศึกษา มีการเตรียมลด ละ เลิก ทั้งเรื่องยกเลิกการบังคับตัดผมเกรียน ผู้หญิงไว้ยาว ลดการบ้านเด็กนักเรียน สอบประเมินผลเท่าที่จำเป็น และไม่ให้ครูมีอำนาจเหนือนักเรียน ให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทาง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ  กพฐ. ให้เหตุผลว่า…(อ่านเพิ่มเติม)

Posted in Uncategorized | Leave a comment
Posted in Uncategorized | Leave a comment

reply787731_1199-3

Posted in Uncategorized | Leave a comment

images (2)

images

images (1)

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

จะสิ้นโลก จริงหรือไม่

Posted in Uncategorized | Leave a comment